Skip to main content

Πράσινα Δώματα

Στην Simple Green πιστέψαμε από πολύ νωρίς για τα ελληνικά δεδομένα, στην αξία και τις προοπτικές εφαρμογής των πράσινων δωμάτων, στο σύγχρονο τρόπο δόμησης και ζωής. Από το 2008 μέχρι σήμερα βρισκόμαστε στην αιχμή των νέων τάσεων, τεχνολογιών και υλικών με σαφές προβάδισμα από τον ανταγωνισμό λόγω εμπειρίας . Τα έργα μας είναι άρτια κατασκευασμένα, ασφαλή με ιδιαίτερη καλλωπιστική αξία.

Γιατί Πράσινα Δώματα;

Τα πράσινα δώματα ή ταρατσόκηποι είναι η οικολογική προσέγγιση σε μία πληθώρα αναγκών που δημιουργούνται με την κατασκευή ενός κτιρίου είτε βρίσκεται στον αστικό ιστό είτε στην ύπαιθρο.

Το φαινόμενο των αστικών θερμικών νησίδων, η μειωμένη ατμοσφαιρική υγρασία και η αυξημένη ατμοσφαιρική μόλυνση στις πόλεις, οφείλεται κυρίως στην πυκνή και άναρχη δόμηση και στην απουσία χώρων πράσινου.

Τα πράσινα δώματα αυξάνουν την επιφάνεια πράσινου στην πόλη και προσφέρουν πολλά περιβαλλοντικά, ενεργειακά και οικονομικά οφέλη.

Το γερμανικό σύστημα ZINCO με ευρεία γκάμα υλικών και κορυφαία τεχνολογία από το 1978 εγγυάται τη βιωσιμότητα μίας τέτοιας κατασκευής.

Πράσινα Δώματα

Οικονομικά - Ενεργειακά Οφέλη

1.

Ενίσχυση της θερμομόνωσης του κτιρίου – Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας

Το φυτεμένο δώμα ενισχύει τη θερμομόνωση και μειώνει τις ενεργειακές απώλειες και τις θερμικές ανταλλαγές. Τα συστήματα υποδομής πράσινων στεγών egreen_ ZinCo συμβάλλουν αποτελεσματικά στην εξοικονόμηση ενέργειας. Αυξάνουν τη θερμοχωρητικότητα του δώματος, με αποτέλεσμα την εξομάλυνση των μεταβολών του εξωτερικού περιβάλλοντος και της επίδρασής του στο εσωτερικό των κτιρίων. Η εφαρμογή της πολυεπίπεδης διαστρωμάτωσης egreen_ ZinCo προστατεύει το δώμα από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία, βελτιώνει τις συνθήκες θερμικής άνεσης και εξοικονομεί ενέργεια για την ψύξη και τη θέρμανση του κτιρίου.

2.

Ενίσχυση της αναμενόμενης διάρκειας ζωής του κτιρίου

Ο οροφόκηπος ενός κτιρίου προστατεύει τα υποκείμενα μονωτικά υλικά από φθορές που προκαλεί η έκθεσή τους στον ήλιο, στην υπεριώδη ακτινοβολία και στις μεγάλες αυξομειώσεις της θερμοκρασίας.

Τα φυτά στο κέλυφος του κτιρίου ελαχιστοποιούν σε μεγάλο βαθμό τα καταστροφικά αποτελέσματα ακραίων καιρικών φαινομένων (άνεμος, χαλάζι, δυνατές βροχές) και μειώνουν τον κίνδυνο πυρκαγιάς.

3.

Διαχείριση νερού στα συστήματα υποδομής πράσινων στεγών

Οι πράσινες στέγες συμβάλλουν στη διαχείριση των ομβρίων υδάτων, ενώ ανάλογα με τη διαστρωμάτωσή τους η απορροή του νερού μπορεί να μειωθεί έως και 90%. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αποφόρτιση των δικτύων ομβρίων υδάτων των αστικών κέντρων.

Σύμφωνα με μελέτες, εφόσον η σύγχρονη τεχνολογία των φυτεμένων δωμάτων εφαρμοστεί εκτεταμένα στα αστικά κέντρα, μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην εξοικονόμηση πόρων καθώς μειώνει τη διάβρωση του εδάφους και τις ανάγκες για την κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων.

To ποσοστό του νερού που συγκρατείται σε ένα φυτεμένο δώμα εξαρτάται από το σύστημα υποδομής, το είδος και το ύψος του υποστρώματος ανάπτυξης φυτών, τα είδη των φυτών και το κλίμα της περιοχής. Κατά τους θερινούς μήνες η συγκράτηση νερού μπορεί να φτάσει το 70-90%, ενώ κατά τους χειμερινούς μήνες το αντίστοιχο ποσοστό είναι 40-50%.

4.

Παραγωγή ενέργειας στη στέγη

Τα πράσινα δώματα ενισχύουν την απόδοση των φωτοβολταϊκών συστημάτων.

Η μείωση της θερμοκρασίας σε μια πράσινη στέγη, που οφείλεται στην εξάτμιση της υγρασίας αλλά και στη διαπνοή των φυτών, βελτιστοποιεί τη λειτουργία των φωτοβολταϊκών στοιχείων και συμβάλλει στην αύξηση της παραγωγής ενέργειας.

5.

Αξιοποίηση ανεκμετάλλευτων χώρων στα κτίρια

Η δημιουργία πράσινων δωμάτων είναι μια σύγχρονη πρακτική για τη λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση των κτιρίων. Οι πράσινες στέγες μετατρέπουν ανεκμετάλλευτους χώρους σε δημιουργικούς τόπους ξεκούρασης, ανάπαυλας και αναψυχής.

Τα φυτεμένα δώματα συμβάλλουν επίσης στην ανάκτηση των χαμένων χώρων πρασίνου από το έδαφος, ενώ η αύξηση της εκμεταλλεύσιμης επιφάνειας του ακινήτου αυξάνει ταυτόχρονα και την εμπορική του αξία.

Πηγή: egreen Zinco

Πράσινα Δώματα

Περιβαλλοντικά - Οικολογικά Οφέλη

1.

Η συμβολή των φυτοδωμάτων στην διατήρηση του υδρολογικού κύκλου

Τα φυτεμένα δώματα συμβάλλουν στη διαχείριση των ομβρίων υδάτων, ενώ ανάλογα με τη διαστρωμάτωσή τους, η απορροή του νερού μπορεί να μειωθεί έως και 90%.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αποφόρτιση των δικτύων ομβρίων υδάτων των αστικών κέντρων αλλά και τη διατήρηση του υδρολογικού κύκλου.

To ποσοστό του νερού που συγκρατείται σε ένα πράσινο δώμα συμβάλλει στη συνέχιση του υδρολογικού κύκλου του νερού και στην αύξηση του φυσικού δροσισμού που προέρχεται από την εξάτμιση της υγρασίας.

2.

Βελτίωση μικροκλίματος

Τα πράσινα δώματα δροσίζουν και αυξάνουν την υγρασία της ατμόσφαιρας, δημιουργούν ευχάριστο μικροκλίμα και συμβάλλουν στη μείωση του φαινομένου της «θερμής αστικής νησίδας».

Τα φυτά, λόγω της ανακλαστικής τους ικανότητας αλλά και λόγω της απορρόφησης σημαντικού ποσοστού της ηλιακής ακτινοβολίας για τις βιολογικές τους λειτουργίες (φωτοσύνθεση, εξάτμιση-διαπνοή), προστατεύουν το δώμα από τα θερμικά φορτία της ηλιακής ακτινοβολίας και μειώνουν τοπικά την θερμοκρασία κατά 3°C έως 7°C.

Ενώ η θερμοκρασία που αναπτύσσεται σε σκληρές επιφάνειες μπορεί να φτάσει τους 60°C, η επιφανειακή θερμοκρασία στα φυτεμένα δώματα είναι μόλις 35°C.

3.

Μείωση της σκόνης και του νέφους στην ατμόσφαιρα

Τα φυτά που αναπτύσσονται σ’ ένα φυτεμένο δώμα λειτουργούν σαν φίλτρο που συγκρατεί τα αιωρούμενα σωματίδια. Τα νιτρικά και άλλα επιβλαβή στοιχεία του αέρα απορροφώνται και, με τη βοήθεια της βροχής, καταλήγουν στο υπόστρωμα των φυτών όπου και δεσμεύονται.

Τα φυτεμένα δώματα βοηθούν στο φιλτράρισμα των σωματιδίων του μολυσμένου αέρα μέσω του φυλλώματος των φυτών. Σε άλλη περίπτωση αυτά θα επικάθονταν πάνω στις σκληρές επιφάνειες από μέταλλο, μπετόν και πέτρα.

4.

Μείωση της ηχορύπανσης

Ένα πράσινο δώμα μπορεί να μειώσει την ένταση του ήχου που ανακλάται κατά 3 dB, ενώ ταυτόχρονα βελτιώνει την ηχομόνωση του κτιρίου κατά 8 dB.

Το πράσινο δώμα απορροφά τους θορύβους της πόλης και διασφαλίζει ένα πιο ήσυχο και φιλικό περιβάλλον.

Ο συνδυασμός του υποστρώματος, των φυτών και του εγκλωβισμένου αέρα σε μια πράσινη στέγη λειτουργεί ως ηχομονωτικό στρώμα.

5.

Φυσικό περιβάλλον για ζώα και φυτά

Η πράσινη στέγη δημιουργεί αυτόνομα οικοσυστήματα και ενθαρρύνει την παρουσία και την παραμονή της πανίδας (έντομα, πουλιά).

6.

Αξιοποίηση πολύτιμων ανακυκλωμένων και ανακυκλώσιμων υλικών

Με στόχο την προστασία και τη βιώσιμη ανάπτυξη, η egreen_ ZinCo χρησιμοποιεί για την παραγωγή των αποστραγγιστικών συστημάτων και των υποστρωμάτων ανάπτυξης, ανακυκλωμένα και ανακυκλώσιμα υλικά, όπως διογκωμένη πολυστερίνη, πολυαιθυλένιο, ανακυκλωμένο καουτσούκ, ανακυλωμένα κεραμικά κ.ά

Πηγή: egreen Zinco

ΠΡΑΣΙΝΑ ΔΩΜΑΤΑ

Δείτε δείγματα της δουλειάς μας

Πράσινα Δώματα