Πρότυπος Μεσογειακός κήπος

Κατασκευή πρότυπου Μεσογειακού κήπου, μονοπατιών με κυβόλιθο και αποστραγγιστικού δικτύου περιφερειακά της οικίας.