Κατασκευή Μεσογειακού κήπου στη Σαρωνίδα

Αν και έγινε εδαφοκάλυψη με πυκνή φύτευση, οι επιφάνειες καλύφτηκαν και με γεωύφασμα ώστε να αποτραπεί η βλάστηση ζιζανίων μέχρι τα φυτά μας να αναπτυχθούν.