Κήπος στα Καλύβια με αυτόματο αντλητικό σύστημα και μετεωρολογικό σταθμό

Κατασκευή κήπου στα Καλύβια με σχεδιασμό σταμπωτού διαδρόμου και διάδρομων με πλάκες καθώς και αυτομάτου αντλητικού συστήματος και μετεωρολογικού σταθμού. Τοποθετήθηκε πίνακας αυτοματισμού και δύο αντλητικά συστήματα, ένα στη γεώτρηση και ένα στη δεξαμενή που διανέμει το νερό. Ο μετεωρολογικός σταθμός δίνει εντολή ποτίσματος ανάλογα με την υγρασία αέρα και εδάφους καθώς και τον αέρα που επικρατεί!