Φυτεύσεις αυτοποτιζόμενων φυτοδοχείων σε μεταφορική εταιρεία.